producten en diensten

coaching

Als hulpverlener, weerbaarheidstrainer, Rots & Watertrainer, sociale vaardigheidstrainer, docent of trainer bent u vaak alleen of met een co trainer aan het werk. Vooral als je net start als trainer, maar ook als meer ervaren trainer. Het werk kan daardoor ook verwarrend en eenzaam zijn. Hoe doe ik het? Hoe pakken andere dit probleem aan? Coaching is een leertraject onder leiding van een ervaren trainer/coach, waarin mensen beroepsmatig hun eigen stijl van werken verbeteren en actualiseren en zich op het persoonlijke vlak verder ontwikkelen.

Om goed te zijn in je werk is het van belang dat u weet wat u doet en waarom. Dit houdt in dat u bijvoorbeeld zicht moet hebben op welke situaties u problemen opleveren, waar dit mee te maken heeft en hoe u hiermee omgaat en welke alternatieven er zijn.

Door met een bepaalde regelmaat over dit soort zaken na te denken, ontwikkelt u drie hoofdvaardigheden die uw professie ten goede komen:

  • U verruimt uw vermogen om vraagstukken vanuit ander posities en invalshoeken te bekijken;
  • U leert analyseren waar uw sterke en nog nader te ontwikkelen aspecten in uw houding, gedrag en vaardigheden liggen;
  • U vergroot uw vermogen tot zelfstandig leren.

voor wie coaching

Coaching is bestemd voor:

  • Mensen die kritisch willen kijken naar hun eigen functioneren in hun werk, om zodoende meer inzicht te krijgen in hun voelen, denken en handelen.
  • Mensen die zich verder willen bekwamen in hun beroep waarvoor ze zijn opgeleid.
  • Mensen die bereid zijn om te experimenteren met ander gedrag.
  • Mensen die meer vreugde en voldoening willen ervaren in de uitoefening van hun beroep.

Coaching is bijvoorbeeld bij uitstek geschikt voor professionals zoals weerbaarheiddocenten, rots en water trainers, sova trainers, docenten en maatschappelijk werkers. Coaching helpt beginnende beroepsbeoefenaars bij hun persoonlijke ontwikkeling en bij het ontwikkelen van een professionele houding. Het helpt meer ervaren beroepsbeoefenaars om hun professionele standaard te handhaven. Het verhoogd hun effectiviteit en er wordt voorkomen dat hun werk op den duur leidt tot spanningen en burn-out.

Wilt u zich als professional aanmelden voor coaching neem dan contact op met Energy-motion.