energy motion

inleiding

De wereld en de mens, alles is constant in beweging. Elke molecuul binnen of buiten je lichaam pulseert en is gebaseerd op het aanwenden en verplaatsen van energie. Zonder energie is het bestaan van de mens, dier en plant onmogelijk.

De naam Energy-motion is op dit principe gebaseerd. In het Latijn is het energica motus wat later in het Engels: energy motion is geworden. Energy motion staat vanuit het Engels en later ook in het Nederlands aan de basis van het woord: e-motie wat letterlijk "beweging" betekent. Dit is later emotie geworden. Elke innerlijke beweging of proces bij de mens is gekenmerkt door ervaring en beleving. De ervaring is energetisch geladen als drift, emotie of gevoel. Dit is het moment waarop energie zichtbaar wordt in Energy-motion.

Energy-motion probeert deze beweging te pakken en te verbeelden in haar logo. In 2000 is Energy-motion opgericht door Richard Normann. Energy-motion is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 08086937.