producten en diensten

individuele begeleiding

Ook kinderen en jongeren zitten soms vast in een situatie, waarbij ouders, leerkrachten of begeleiders hen niet in beweging kunnen krijgen. Ze herhalen bepaald gedrag, hebben te weinig sociaal of emotioneel zelfinzicht en lopen daardoor steeds tegen hetzelfde probleem aan. Energy-motion werkt vanuit de psycho-fysieke didactiek en probeert zo concreet mogelijk gedragsverandering te bereiken bij kinderen of jongeren. Het kind of de jongeren krijgt door middel van psycho-fysieke oefeningen en gesprekken de mogelijkheid om gedragsalternatieven te ontwikkelen en die in de praktijk te oefenen. Centraal hierbij staan; hoe kan ik anders gaan denken, voelen en doen en zo mijn eigen situatie veranderen.

Kinderen en jongeren kunnen aangemeld worden door hun ouders, intern begeleiders, mentoren, leerkrachten en orthopedagogen.

Individuele begeleiding is onder andere geschikt als je:

 • Meer zelfvertrouwen wilt ontwikkelen
 • Eigen kracht wilt ontdekken
 • Angstig of faalangstig bent
 • Beter wilt reageren als je gepest wordt
 • Baalt van je agressie
 • Je assertiever wilt zijn en "nee" wilt leren zeggen
 • Je erg beïnvloedbaar bent
 • Je ouders gescheiden zijn
 • Concentratieproblemen hebt
 • Je een beetje druk bent
 • Merkt dat je sensitief bent
 • Familieleden hebt, die ernstig ziek zijn of overleden zijn
 • Je niet weet hoe je vriendjes moet maken
 • Meer je eigen kwaliteiten wilt ontdekken

Ouders zijn niet aanwezig tijdens de sessie. Energy-motion maakt samen met de ouders en het kind een plan van aanpak en stelt concrete doelen op. Met ouders zijn er evaluatiemomenten waarop gekeken wordt hoe het proces verloopt.

Energy-motion streeft naar een sterke driehoek tussen; kind - ouders - school.
schema individuele begeleiding

Voor meer informatie of een afspraak, kunt u contact opnemen met Energy-motion.