theoretisch kader

marietje kessels project

Het Marietje Kessels Project (MKP) is een preventieproject. Het doel is het vergroten van de weerbaarheid bij kinderen om te voorkomen dat zij het slachtoffer worden van machtsmisbruik of zichzelf schuldig gaan maken aan ongewenst (dader) gedrag. Dit gebeurt door het aanleren van nieuw of ander gedrag, bijvoorbeeld een respectvolle houding naar de ander en het voorkomen van slachtoffergedrag. Hiervoor krijgen de kinderen verschillende vaardigheden aangereikt.

Het MKP project bestaat uit een reeks van twaalf lessen aan kinderen van groep 6, 7 of 8. Het project is seksespecifiek van opzet: jongens en meisjes krijgen gescheiden les van een preventiewerker van hetzelfde geslacht. De lessen vinden plaats op de eigen basisschool en de groepsleerkracht is aanwezig bij de lessen. Ook de ouders van de kinderen worden betrokken bij de inhoud van de lessen via een ouderavond en het bijwonen van de examenles.

De kinderen leren:

  • Op te komen voor zichzelf, door te vertrouwen op hun eigen kracht en intuļtie;
  • Fysieke (zelfverdedigings) oefeningen, rollenspelen en opdrachten;
  • Kennis en inzicht over; eigen functioneren, lichaamstaal, pesten, agressie, hulpvragen en kindermishandeling;
  • Inzicht krijgen over en bespreken van de leuke en minder leuke kanten van internet en msn;
  • Situaties van machtsmisbruik te herkennen en hun handelingsmogelijkheden in ongewenste of onveilige situaties te vergroten. Hiermee wordt een positief zelfbeeld versterkt en krijgen de kinderen meer wilskracht en doorzettingsvermogen;
  • Zich in te leven in de eigen gevoelens en die van de ander, het leren grenzen te ontdekken van zichzelf en de ander, deze te onderkennen en te respecteren;
  • Negatieve groepsdruk te herkennen en te weerstaan.

De kinderen werken met een persoonlijk zelfbeschermingschrift waarin de belangrijkste punten van iedere les staan. Ook staan er huiswerkopdrachten en geheugensteuntjes in. Om een hoog rendement te halen is het zaak dat de klassendocent de MKP lessen laat terug komen in zijn eigen lessen en met de kinderen de lessen verder bespreekt en de huiswerkopdrachten begeleidt. Het project wordt afgesloten met een examen (waaronder het doorslaan van een plankje) en een diploma.

Marietje Kessels Project

Meer weten over dit project op uw eigen school? Neem dan contact op met Energy-motion.