theoretisch kader

inleiding

Energy-motion werkt vanuit psycho-fysieke didactiek en lichaamswerk. Psycho-fysieke didactiek is gebaseerd op het Rots & Water principe dat ontwikkeld is door Freerk Ykema. Dit is uitgewerkt in de programma's die worden aangeboden door Energy-motion en vallen onder psycho-fysieke educatie voor kinderen, pubers en volwassen. Psycho-fysieke didactiek wil zeggen dat vanuit een fysieke invalshoek gestart wordt. Vanuit de beweging en vanuit het lichaam worden mentale en sociale vaardigheden aangereikt en verworven. Lichaamswerk gebruikt beweging, ademhaling en aanraking om te komen tot direct ervaren en meer zelfinzicht. Lichaamsbewustzijn, emotioneel bewustzijn en zelfbewustzijn zijn hierin kernwoorden, die in beide methodes terugkomen. Emoties drukken zich in het lichaam uit in de vorm van spierspanning in samenspel met de werking van diverse hormonen. Wij zijn geneigd ons te identificeren met ervaringen uit het verleden. Dit fixeert ons in een bepaald patroon. Alle ervaringen waar we aan hechten of die we ontkennen, verstarren in de vorm van gespannen spieren en weefsels. Dit resulteert vaak ook in een geestelijke verstarring. Dit patroon van identificaties met de ervaringen verweeft zich namelijk in en door ons lichaam en vormt de fysieke expressie van onze persoonlijkheid. Zonder lichaam is er geen bewustzijn van emoties mogelijk. Zonder lichaamsbesef is er geen emotioneel besef en geen zelfbesef mogelijk.

Energy-motion gebruikt deze twee principes in haar werkwijze bij de vorming, training en deskundigheidbevordering. Hierbij zijn motivatie, daadkracht en kennis van groot belang voor het proces dat in de vorming, training of deskundigheidsbevordering wordt afgelegd.