energy motion

visie

Het begeleiden van veranderingen in mensen of organisaties heeft pas blijvend effect wanneer er sprake is van werkelijk contact. Contact komt tot stand wanneer je elkaar in je echtheid kan raken. Vanuit werkelijk contact en ontspanning kan de verandering van binnenuit daadwerkelijk in gang worden gezet. Hierdoor werk je vanuit je eigen kracht. De eigenheid en persoonlijke kwaliteiten raken afgestemd op maatschappelijke normen en persoonlijke behoeftes, waardoor je kunt varen op je persoonlijk kompas.

Energy-motion wil kinderen, jongeren en volwassenen helpen herinneren dat zij positieve krachten in zich dragen en dat zij die kunnen en mogen inzetten voor zichzelf en anderen. Energy-motion laat zich leiden door inspiratie, bezieling en door kwaliteit. In de vorming, training en deskundigheidsbevordering zijn motivatie, bewustwording, daadkracht en kennis de sleutelwoorden.