theoretisch kader

werken met jongens

In Nederland komen jongens en jonge mannen vaak negatief in beeld. Te vaak worden zij beschreven als lastposten en te weinig worden hun specifieke kwaliteiten, hun ontwikkelingsopgaven en hun problemen belicht. Van dit laatste blijkt trouwens weinig kennis aanwezig te zijn bij ouders, opvoeders en leraren. Jongens worden niet echt gekend, daardoor niet begrepen en gerespecteerd en krijgen daarom niet altijd die begeleiding die zij nodig hebben. Veel ouders en scholen stellen aan jongens hoge eisen die niet stroken met hun ontwikkeling, met als gevolg dat jongens sneller afhaken of de aandacht trekken met storend probleemgedrag.

jongens

Wetenschappelijk onderzoek maakt steeds duidelijker dat jongens en meisjes van elkaar verschillen. Martine F. Delfos beschrijft dit ook heel mooi in haar boek "De schoonheid van het verschil". Die verschillen zijn zichtbaar in gedrag en worden veroorzaakt door de manier waarop jongens en meisjes worden opgevoed, begeleid en onderwezen (socialisatie), maar ook omdat jongens en meisjes in aanleg al duidelijk verschillend blijken te zijn.

Over het algemeen zijn jongens energieker en beweeglijker dan meisjes en vinden zij het moeilijker om emoties en datgene wat hen beweegt in woorden uit te drukken. De enorme bewegingslust van jongens wordt veroorzaakt door het hormoon testosteron, waar jongens 9x meer van bezitten dan meisjes. Hoe meer testosteron des te groter de behoefte om te bewegen, aangezien testosteron de hoofdleverancier is van energie. Het is daarom ook een belangrijke ontwikkelingstaak voor jongens om met deze energie contact te maken en deze te beheersen en positief in te zetten. Juist deze pure energie kan later worden getransformeerd in creativiteit en innerlijke kracht. Innerlijke kracht is het vermogen om een eigen weg in het leven te vinden die samenhangt met eigen, unieke en individuele kwaliteiten.

Dit vraagt wel om een seksespecifieke werkwijze om de positieve kwaliteiten van jongens te laten ontplooien. Hierbij worden met andere ogen naar jongens gekeken, naar hun signalen en naar de manier van communiceren, waarbij werkelijke contact voorop dient te staan.

Tekst: Freerk Ykema
www.rotsenwater.nl

Wilt u meer informatie over seksespecifiek werken neem dan contact op met Energy-motion.